“ครูมืด” ประสาท ทองอร่าม ปรมาจารย์ ผู้ศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมไทย

5 พ.ย. 2565 เวลา 19:26 By: TENFY

หากเอ่ยถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์นาฏศิลป์ไทยในทุกแขนง หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น “ครูมืด” ประสาท ทองอร่าม ที่หลาย ๆ คนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในหลายรายการบนหน้าจอโทรทัศน์

ครูมืด คุ้นเคยกับนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากคุณปู่เป็นนักดนตรีไทย มีหน้าที่เป่าปี่ ในวงปี่พาทย์ ที่วัดพระพิเรนทร์ ย่านวรจักร ทุกครั้งที่ไปทำการแสดง คุณปู่จะพาครูมืดติดสอยห้อยตามไปด้วยตลอด ทำให้ครูมืดได้รับการถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ไทยทุกแขนงมาตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากในอดีต วัดพระพิเรนท์ ถือเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงของไทยทุกแขนง ทั้งโขน ละคร ปี่พาทย์ จำอวด และการแสดงลิเก

เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ครูมืดเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์ (ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยนาฏศิลป) ในสาขาดุริยางค์ไทย ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนาฏศิลป์นั้น ครูมืด ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระอุปถัมภ์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร

ซึ่งมีดำริให้คัดเลือกเด็กนักเรียน มาทำการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยทุกแขนง ทั้งการเรียนโขน ลิเก สวด แหล่ เห่ กล่อม การพากษ์โขนละคร รวมทั้งการแสดงจำอวด โดยมีอาจารย์เสรี หวังในธรรม บรมครูด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาความรู้ ทำให้ครูมืดได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์แห่งนาฏศิลป์ไทยจากอาจารย์เสรี หวังในธรรม

และได้รับการยอมรับว่าเป็นศิษย์เอกคนสำคัญของอาจารย์เสรี หวังในธรรม

ครูมืด เริ่มเข้ารับราชการที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในตำแหน่งศิลปินสำรอง ทำให้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงโขนหลายท่าน อาทิ อาจารย์เสรี หวังในธรรม อาจารย์ยอแสง ภักดีเทวา และอาจารย์เจริญ เวชเกษม และที่นี่เองทำให้ครูมืดได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการแสดงโขน รวมทั้งเติบโตในตำแหน่งทางราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

ในตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่มวิจัยพัฒนางานและการแสดง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ปัจจุบัน ครูมืดได้รับเกียรติจากกรมศิลปากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโขน รวมทั้งเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการแสดงโขนแก่ผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไปในโอกาสต่าง ๆ